Πρόσφατα Νέα
Tuesday, 11 May 2021 13:07

Διοικητικό Συμβουλιο

Rate this item
(2 votes)
 1.  Σκιαδόπουλος Λάμπρος του Κωνσταντίνου Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.
 2.  Μοστράτος Κωνσταντίνος του Δημητρίου Αντιπρόεδρος Δ.Σ εκτελεστικός.
 3.  Καλλίας Γεώργιος του Ευθυμίου Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  εκτελεστικός.
 4.  Ιακώβου Πέτρος του Νικολάου Διευθύνων Σύμβουλος.
 5.  Πήττας Γεώργιος του Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.
 6.  Νιάρχος Πέτρος του Μέλος Δ.Σ.
 7. Ντίνας Σταύρος του Μέλος Δ.Σ.
 8. Κυρίτσης Σπυρίδωνας του  Μέλος Δ.Σ.
 9. Πορφύρης Αχιλλέας του Ανδρέα Μέλος Δ.Σ.
 10. Αλεξανδρή Χριστίνα του Γεωργίου Μέλος Δ.Σ.
 11. Καράμπελας Σεραφείμ του Μέλος Δ.Σ.

 

Read 6336 times Last modified on Tuesday, 11 May 2021 13:32