Πρόσφατα Νέα
Sunday, 27 January 2019 00:00

Πιστοποιημένα Στελέχη

Rate this item
(9 votes)

Πιστοποιημένα Στελέχη

 

Πιστοποιητικά Καταλληλότητας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς


Α1: Λήψη, διαβίβαση & εκτέλεση εντολών σε κινητές αξίες.

Α2: Λήψη, διαβίβαση & εκτέλεση εντολών σε παράγωγα προϊόντα

Β1: Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες.

Β: Παροχή επενδυτικών συμβουλών. Γ: Διαχείριση χαρτοφυλακίων.

Δ: Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες.

Ε: Διάθεση μεριδιών ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

ΣΤ1: Εκκαθάριση συναλλαγών επί κινητών αξιών.

ΣΤ2: Εκκαθάριση συναλλαγών επί παραγώγων.

Read 10224 times Last modified on Thursday, 15 June 2023 11:23