Πρόσφατα Νέα
Sunday, 27 January 2019 00:00

Πιστοποιημένα Στελέχη

Rate this item
(8 votes)

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Τελευταία Ενημέρωση Μάρτιος 2023 

(Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 18/809/21.02.2018 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 

 

Πίνακας Πιστοποιημένων Στελεχών 

α.α

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο 

Είδος  

Πιστοποιητικού

Έτος  

Απόκτησης 

Έτος Λήξης

Φορέας

 

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Β 

2022 

2027 

Ε.Κ.

 

2 ΙΑΚΩΒΟΥ 

ΠΕΤΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Β 

2022 

2027 

Ε.Κ.

 

3 ΚΑΛΛΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

Δ 

2019 

2024 

Ε.Κ.

 

4 ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Β 

2022 

2027 

Ε.Κ.

 

5 ΜΟΥΤΑΦΗ 

ΣΟΦΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΣΤ1/ΣΤ2 

2022 

2027 

Ε.Κ.

 

6 ΝΙΑΡΧΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Β1 

2022 

2027 

Ε.Κ.

 

7 ΝΤΙΝΑΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Γ 

2022 

2027 

Ε.Κ.

 

8 ΠΗΤΤΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

Δ 

2022 

2027 

Ε.Κ.

 

10 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Γ 

2022 

2027 

Ε.Κ.

 

11 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 

Β 

2019 

2024 

Ε.Κ.

 

12 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Δ 

2022 

2027 

Ε.Κ. 

Πίνακας Πιστοποιημένων Συνδεδεμένων Αντιπροσώπων

α.α

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο 

Είδος  

Πιστοποιητικού

Έτος  

Απόκτησης 

Έτος Λήξης

Φορέας

 

1 O.S. FINANCE Ι.Κ.Ε. 

     

2022 

2027 

Ε.Κ.

 

2 ΓΙΑΝNΑΚΟΥ 

ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

Β1 

2022 

2027 

Ε.Κ.

 

3 ΚΑΡΑΒΙΑΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

Β 

2018 

2023 

ΤτΕ

 

4 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 

ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

ΛΟΥΚΑΣ 

Β1 

2022 

2027 

Ε.Κ.

 

5 ΚΟΛΛΑΡΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΕΤΡΟΣ 

Α2/Β1 

2022 

2027 

Ε.Κ.

 

6 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Β

2022

2027

ΤτΕ

 

7 ΠΑΜΑΚ Α.Ε. 

   

Α1 

2022 

2027 

Ε.Κ.

ΠΟΡΦΥΡΗΣ 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ 

Γ 

2022 

2027 

Ε.Κ.

 

9 ΡΙΖΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

Α2 

2021 

2026 

Ε.Κ.

 

10 ΤΡΥΦΙΔΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Α1 

2018 

2023 

Ε.Κ.Πιστοποιητικά Καταλληλότητας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Α1: Λήψη, διαβίβαση & εκτέλεση εντολών σε κινητές αξίες. 

Α2: Λήψη, διαβίβαση & εκτέλεση εντολών σε παράγωγα προϊόντα 

Β1: Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες. 

 Β: Παροχή επενδυτικών συμβουλών. 

 Γ: Διαχείριση χαρτοφυλακίων. 

 Δ: Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες. 

 Ε: Διάθεση μεριδιών ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. 

ΣΤ1: Εκκαθάριση συναλλαγών επί κινητών αξιών. 

ΣΤ2: Εκκαθάριση συναλλαγών επί παραγώγων. 

Πιστοποιημένα στελ. Μαρ 23 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓΙΑ SITE.xlsx

 

Read 9199 times Last modified on Saturday, 29 April 2023 17:01