Πρόσφατα Νέα
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΟ - Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024 09:13
Σάββατο, 29 Απριλίου 2023 17:01

2022_Πέντε πρώτοι Τόποι εκτέλεσης

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/576, η Ελληνοαμερικανική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση τους πέντε πρώτους τόπους  εκτέλεσης από άποψη όγκου συναλλαγών, για όλες τις εκτελεσθείσες εντολές πελατών, ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων και τις πέντε πρώτες επιχειρήσεις επενδύσεων  από άποψη όγκου συναλλαγών, στις οποίες διαβίβασε εντολές πελατών. 

Οι σχετικές πληροφορίες αφορούν σε Ιδιώτες και Επαγγελματίες Πελάτες και δημοσιεύονται με τη μορφή που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού  (EE) 2017/576 (ΕΕ). Επιπλέον, για την διενέργεια συναλλαγών σε Οργανωμένες Αγορές του Εξωτερικού στις οποίες η Εταιρεία δεν έχει πρόσβαση, διαβιβάζει τις εντολές των  πελατών της σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις επενδύσεων ή πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία επαφίεται στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης που  εφαρμόζεται από τα τρίτα συνεργαζόμενα μέρη, την οποία εξετάζει και παρακολουθεί.Ετος:

2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΈΣ

Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης  συναλλαγής ανά εργάσιμη  ημέρα κατά το προηγούμενο  έτος 

 

ΟΧΙ

Τόποι Εκτέλεσης 

LEI

Κατηγορία  

πελατών

Αναλογία όγκου που  υποβλήθηκε σε  

συναλλαγή ως ποσοστό  επι του συνολικού όγκου στην συγκεκριμένη  

κατηγορία

Αναλογία εντολών  που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επι του  συνόλου εντολών  στη συγκεκριμένη  κατηγορία

Ποσοστό  

Παθητικών  Εντολών

Ποσοστό  

επιθετικών  εντολών

Ποσοστό  

κατευθυνομένων  εντολών

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε 

549300GSRN07MNENPL97 

ΙΔΙΩΤΕΣ 

100% 

100% 

Ν/Α 

Ν/Α 

100%

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε 

549300GSRN07MNENPL97 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

100% 

100% 

Ν/Α 

Ν/Α 

100%

 Ετος:

2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης  συναλλαγής ανά εργάσιμη  ημέρα κατά το προηγούμενο  έτος 

 

ΟΧΙ

Τόποι Εκτέλεσης 

LEI

Κατηγορία  

πελατών

Αναλογία όγκου που  υποβλήθηκε σε  

συναλλαγή ως ποσοστό  επι του συνολικού όγκου στην συγκεκριμένη  

κατηγορία

Αναλογία εντολών  που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επι του  συνόλου εντολών  στη συγκεκριμένη  κατηγορία

Ποσοστό  

Παθητικών  Εντολών

Ποσοστό  

επιθετικών  εντολών

Ποσοστό  

κατευθυνομένων  εντολών

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε 

549300GSRN07MNENPL97 

ΙΔΙΩΤΕΣ 

100% 

100% 

Ν/Α 

Ν/Α 

100%

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε 

549300GSRN07MNENPL97 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

           Σημείωση: Δεν δόθηκαν εντολές και δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές κατά το 2022 για επαγγελματίες πελάτες.Τόποι Εκτέλεσης και Σύνοψη 2022 2022_Πέντε πρώτοι Τόποι εκτέλεσης

Ετος:

2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Κοινοποίηση ένα <1 της μέσης  συναλλαγής ενά εργάσιμη  ημέρα κατά το προηγούμενο  έτος 

 

ΟΧΙ

Τόποι Εκτέλεσης 

LEI

Κατηγορία  

πελατών

Αναλογία όγκου που  υποβλήθηκε σε  

συναλλαγή ως ποσοστό  επι του συνολικού όγκου στην συγκεκριμένη  

κατηγορία

Αναλογία εντολών  που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επι του  συνόλου εντολών  στη συγκεκριμένη  κατηγορία

Ποσοστό  

Παθητικών  Εντολών

Ποσοστό  

επιθετικών  εντολών

Ποσοστό  

κατευθυνομένων  εντολών

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε 

549300GSRN07MNENPL97 

ΙΔΙΩΤΕΣ 

100% 

100% 

N/A 

N/A 

100%

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε 

549300GSRN07MNENPL97 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

           Σημείωση: Δεν δόθηκαν εντολές και δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές κατά το 2022 για επαγγελματίες πελάτες. 

Ετος:

2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

Κοινοποίηση ένα <1 της μέσης  συναλλαγής ανά εργάσιμη  ημέρα κατά το προηγούμενο  έτος 

 

ΟΧΙ

Τόποι Εκτέλεσης 

LEI

Κατηγορία  

πελατών

Αναλογία όγκου που  υποβλήθηκε σε  

συναλλαγή ως ποσοστό  επι του συνολικού όγκου στην συγκεκριμένη  

κατηγορία

Αναλογία εντολών  που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επι του  συνόλου εντολών  στη συγκεκριμένη  κατηγορία

Ποσοστό  

Παθητικών  Εντολών

Ποσοστό  

επιθετικών  εντολών

Ποσοστό  

κατευθυνομένων  εντολών

 

ALPHA BANK 

5299009N55YRQC69CN08 

ΙΔΙΩΤΕΣ 

15.10% 

13% 

N/A 

N/A 

100%

 

ALPHA BANK 

5299009N55YRQC69CN08 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

           

NATIONAL BANK OF GREECE 

5UMCZOEYKCVFAW8ZLO05 

ΙΔΙΩΤΕΣ 

29.96% 

37% 

Ν/Α 

Ν/Α 

100%

 

NATIONAL BANK OF GREECE 

5UMCZOEYKCVFAW8ZLO05 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

           

PIRAEUS BANK 

M6AD1Y1KW32H8THQ6F76 

ΙΔΙΩΤΕΣ 

28.83% 

15% 

Ν/Α 

Ν/Α 

100%

 

PIRAEUS BANK 

M6AD1Y1KW32H8THQ6F76 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

           

GUY BUTLER LIMITED 

213800AG2H8MB5FGJ538 

ΙΔΙΩΤΕΣ 

17.88% 

28% 

Ν/Α 

Ν/Α 

100%

 

GUY BUTLER LIMITED 

213800AG2H8MB5FGJ538 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

           

OPTIMA BANK A.E. 

2138008NSD1X1XFUK750 

ΙΔΙΩΤΕΣ 

8.24% 

7% 

Ν/Α 

Ν/Α 

100%

OPTIMA BANK A.E. 

2138008NSD1X1XFUK750 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

       

Τόποι Εκτέλεσης και Σύνοψη 2022

 Σημείωση: Δεν δόθηκαν εντολές και δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές κατά το 2022 για επαγγελματίες πελάτες.2022_Πέντε πρώτοι Τόποι εκτέλεσης

Ετος:

2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ

ΞΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΈΣ

Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης  συναλλαγής ανά εργάσιμη  ημέρα κατά το προηγούμενο  έτος 

 

ΟΧΙ

Τόποι Εκτέλεσης 

LEI

Κατηγορία  

πελατών

Αναλογία όγκου που  υποβλήθηκε σε  

συναλλαγή ως ποσοστό  επι του συνολικού όγκου στην συγκεκριμένη  

κατηγορία

Αναλογία εντολών  που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επι του  συνόλου εντολών  στη συγκεκριμένη  κατηγορία

Ποσοστό  

Παθητικών  Εντολών

Ποσοστό  

επιθετικών  εντολών

Ποσοστό  

κατευθυνόμενων  εντολών

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε 

549300GSRN07MNENPL97 

ΙΔΙΩΤΕΣ 

77.97% 

80.37% 

Ν/Α 

Ν/Α 

100%

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε 

549300GSRN07MNENPL97 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

           

EUROBANK 

JEUVK5RWVJEN8W0C9M24 

ΙΔΙΩΤΕΣ 

22.03% 

19.63% 

Ν/Α 

Ν/Α 

100%

 

EUROBANK 

JEUVK5RWVJEN8W0C9M24 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

           Σημείωση: Δεν δόθηκαν εντολές και δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές κατά το 2022 για επαγγελματίες πελάτες. 

Ετος:

2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης  συναλλαγής ανά εργάσιμη  ημέρα κατά το προηγούμενο  έτος 

 

ΟΧΙ

Τόποι Εκτέλεσης 

LEI

Κατηγορία  

πελατών

Αναλογία όγκου που  υποβλήθηκε σε  

συναλλαγή ως ποσοστό  επι του συνολικού όγκου στην συγκεκριμένη  

κατηγορία

Αναλογία εντολών  που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επι του  συνόλου εντολών  στη συγκεκριμένη  κατηγορία

Ποσοστό  

Παθητικών  Εντολών

Ποσοστό  

επιθετικών  εντολών

Ποσοστό  

κατευθυνομένων  εντολών

 

EUROBANK 

JEUVK5RWVJEN8W0C9M24 

ΙΔΙΩΤΕΣ 

100% 

100% 

Ν/Α 

Ν/Α 

0%

 

EUROBANK 

JEUVK5RWVJEN8W0C9M24 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

           Σημείωση: Δεν δόθηκαν εντολές και δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές κατά το 2022. 

Τόποι Εκτέλεσης και Σύνοψη 2022 

2022_Πέντε πρώτοι Τόποι εκτέλεσης

 

Τόποι Εκτέλεσης και Σύνοψη 2022 2022_Πέντε πρώτοι Τόποι εκτέλεσης

 

Διαβάστηκε 800 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Οικονομικά στοιχεία Αειφορία – ESG, SFDR »