Πρόσφατα Νέα
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΟ - Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024 09:13
Κυριακή, 12 Μαΐου 2013 15:43

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(4 ψήφοι)

Κύριος στόχος της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ είναι η παροχή σύγχρονων εξατομικευμένων υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες του πελάτη. Με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, έμπειρο και πιστοποιημένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσωπικό είμαστε σε συνεχή προσωπική επαφή με τους πελάτες παρακολουθώντας τις χρηματιστηριακές εξελίξεις.  

Η  ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ  Α.Ε.Π.Ε.Υ   είναι ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα , κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 2 του νόμου 4514/2018, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/48/18.07.1990 άδεια λειτουργίας που της χορηγήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 4/229/09.11.2001, 11/478/10.07.2008, 6/624/28.08.02012, 6/689/18.07.2014, 5/707/04.03.2015 αποφάσεις του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ισχύει), είναι μέλος της Αγοράς Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχει επίσης τις ιδιότητες του Χειριστή στο Σύστημα ‘Αϋλων τίτλων και του Εκκαθαριστικού Μέλους της ΕΤΕΚ ως προς την εκκαθάριση των συναλλαγών της,   παρέχει στους πελάτες της, τις ακόλουθες επενδυτικές υπηρεσίες: 

Κύριες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες σε Χρηματοπιστωτικά μέσα του Ν.3606/2007)

 1. Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών.

 2. Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών.

 3. Διαχείριση Χαρτοφυλακιών.

 4. Παροχή επενδυτικών συμβουλών.

 5. Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.

Παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες σε Χρηματοπιστωτικά μέσα του Ν.4514/2018)

 1. Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών.

 2. Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στα οποία μεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο.

 3. Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με την διάρθρωση του χαρτοφυλακίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.

 4. Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

 5. Ερευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

 6. Παροχή υπηρεσιών σχετιζομένων με την αναδοχή.

 

Κύριοι στόχοι της διοίκησης της εταιρείας αποτελούν η διεύρυνση των συναλλαγών με πράξεις σε Διεθνή Χρηματοπιστωτικά μέσα όπως μετοχές, ομόλογα , εμπορεύματα, συνάλλαγμα, carbon credits - green certificates, και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Επίσης πρωταρχικός στόχος μας είναι η συνεργασία με πιστωτικά ιδρύματα διεθνούς κύρους, ώστε η εταιρεία μας να είναι από τις πρώτες ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρείες με διεθνή προσανατολισμό.

 

Παραμένοντας πιστοί στην αρχή της ολοκληρωμένης και κάθετης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων μέσα από σύγχρονες τεχνολογικά ηλεκτρονικές εφαρμογές (ztrade) η Εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις συναλλαγές επί μετοχών (ΧΑ) (λογαριασμοί 3day – margin)παραγώγων προϊόντων (ΧΠΑ) και ομολόγων (εταιρικά, κρατικά σε όλα τα νομίσματα). Με την πρόσβασή σας στην ανανεωμένη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.hellenicamerican.gr θα έχετε την δυνατότητα να ενημερώνεστε αναλυτικά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας , να λαμβάνετε γνώση αναλύσεων για την πορεία της αγοράς και να διαβιβάζετε τις εντολές σας επί χρηματοπιστωτικών μέσων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Η εταιρεία μας έχει ξεκινήσει ήδη συνεργασία με αξιόπιστους τραπεζικούς ομίλους παγκοσμίως, για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και για υπηρεσίες private banking – θεματοφυλακής. Επίσης διαθέτουμε υπηρεσίες όπως:  α) XNET συναλλαγές σε όλες τις αγορές με την αξιοπιστία και ασφάλεια του Χρηματιστηρίου Αθηνών, β) αγοράς συναλλάγματος, γ) διαχείρισης χαρτοφυλακίου – συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συνεργασία με διεθνούς κύρους οίκους, δ) άμεση πρόσβαση και θεματοφυλακή όλων των διαπραγματεύσιμων προϊόντων στην Ελλάδα και διεθνώς.

 

Διαβάστηκε 22166 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 09:27
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: FOREX »